V- ja U seura Korven Korvenpojat ry:n jäsenluettelon

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukaisesti
1. Rekisterinpitäjä:
V- ja U seura Korven Korvenpojat ry, jälj. ”yhdistys”

yhteyshenkilö: yhdistyksen sihteeri, Hannu Laine

Puh: 0509273481 email: unnah@dlc.fi
2. Rekisterin käyttötarkoitus:
Yhdistyslain (26.5.1989/503) 11§ mukaisesti yhdistys

ylläpitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä ylläpitää

laajempia tietoja yhdistyksen frisbeegolfjaoston jäsenistä

Suomen Frisbeegolfliitto ry:n vaatimusten mukaisesti
3. Rekisterissä olevat ryhmät ja ryhmien jäseniltä kerät-

tävät tiedot:
a) yhdistyksen kaikilta jäseniltä tallennetaan Yhdistyslain

(26.5.1989/503) 11§ mukaisesti täydellinen nimi ja koti-

paikka ja sen lisäksi yhdistykseen liittyessään alle

18 vuoden ikäisiltä jäseniltä syntymävuosi
b) yhdistyksen frisbeegolfjaostoon kuuluvilta jäseniltä

kerätään seuraavia tietoja:
nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, puhelinnumero,

sähköpostiosoite, PDGA-numero
4. Rekisteritietojen säännönmukaiset luovutukset:
Yhdistyksen frisbeegolfjaoston kaikkien jäsenten tiedot

luovutetaan Suomen Frisbeegolfliitto ry:n jäsenrekisteriin

koska Suomen Frisbgolfliitto ry niin jäsenseuraltaan

edellyttää. Tiedot luovuttaa yhdistyksen hallituksen luvalla

frisbeegolfjaoston jäsenrekisterivastaava Hannu Laine
5. Rekisteritietojen luovutus ja siirtäminen Euroopan Unionin

tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Yhdistys itse ei luovuta tietoja em. alueille, mutta Suomen

Frisbeegolfliitto ry luovuttaa tietoja Yhdysvaltoihin.    

Jäsenrekisteristä annetaan henkilötietoja PDGA:lle

kilpailulisenssitilausten yhteydessä. PDGA:lle  annettavat tie-

dot ovat: Nimi, sukupuoli, kansalaisuus, PDGA­jäsennumero,

osoite, puhelinnumero ja  sähköpostiosoite
6. Rekisterin sijainti, suojaus ja rekisteritietojen lukuoikeus:
Rekisteriä säilytetään yhdistyksen sihteerin tietokoneella

mikä on normaalein tietoturvaohjelmien avulla suojattu verkko-

yhteyksien kautta tapahtuvia murtautumisyrityksiä vastaan

ja tietokoneen käyttöjärjestelmä edellyttää salasanan

käyttämistä.

Rekisteritiedot saa halutessaan käyttöönsä yhdistyksen

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä taloudenhoitaja
7. Tietojen poisto rekisteristä ja omien rekisteritietojen

tarkistaminen :
Yhdistyksestä eroavan jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä.

Jäsen saa pyydettäessä hänestä jäsenrekisterissä olevat

tiedot.
18.2.2016